• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affairs Kalasin

ผลการดำเนินงาน

234 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ ความปลอดภัยสำหรับองค์กร(COVID Free Setting)

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)ในตลาดสด/ตลาดนัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและเปรียบเทียบราคาจำหน่ายประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ณ10

14 ม.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
Kick off โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก)

Kick off โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก) วันที่ 2610

30 พ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม