• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ผลการดำเนินงาน

220 ยอดเข้าชม

จัดตลาดสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์10

23 พ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม