• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ผลการดำเนินงาน

221 ยอดเข้าชม

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ปี 2564 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

28 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม