• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ สินค้าฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 29 มิ.ย. 2563 อ่าน [33]

...
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ สินค้า บริการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในารประกวดราคมครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-811631

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

20200629162427564.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์