• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

สนง.พาณิชย์ ประสานร้านอาหารของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบสถานะตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ต.ค. 2563 อ่าน [85]

...
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวกุลสตรี  จำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประสานร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ระหว่างปี 2561-2563 เพื่อตรวจสอบสถานะของร้านอาหารที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านบ้านไม้ชายทุ่ง ร้านบ้านตาลฟ้า ร้านบ้านโฮม และร้านเฮือนกาฬสินธุ์-สวนดอนธรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านอาหารที่จะครบอายุ 3 ปี เพื่อสมัครต่ออายุให้เป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์