• ปรับขนาดตัวอักษร

เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายสินค้าต้องแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการต้องแสดงค่าบริการ ?#งานกาชาดกาฬสินธุ์ ประจำปี2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 มี.ค. 2564 อ่าน [5]

...

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายสินค้าต้องแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการต้องแสดงค่าบริการ #งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2564


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์