• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affairs Kalasin

ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 เม.ย. 2564 อ่าน [12]

...
วันที่ 22 เมษายน 2564  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี ณ หจก.แจใจส่งเสริมการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 23-25 ถนนเทศบาล 23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ราคาจำหน่าย ดังนี้
1. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ตรากระต่าย, ตรานกปากห่าง ราคา 700 บาท/กระสอบ
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตรากระต่าย ราคา 780 บาท/กระสอบ ตราหัววัวคันไถ ราคา 775 บาท/กระสอบ 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ตราหัววัวคันไถ ราคา 600 บาท/กระสอบ ตรารถอีแต๋น ราคา 590 บาท/กระสอบ
4. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ตราหัววัวคันไถ ราคา 725 บาท/กระสอบ
5. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ตราหัววัวคันไถ ราคา 690 บาท/กระสอบ
ราคาจำหน่าบปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนตามต้นทุน ภาวะการค้าทรงตัว เกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ในช่วงนี้เกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่มันสำปะหลังและอ้อย สินค้ามีเพียงพอ    กับความต้องการ ผู้ประกอบการค้าไม่สต็อกสินค้าไว้มากเนื่องจากความต้องการซื้อน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์