• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

โครงการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 8 มิ.ย. 2564 อ่าน [20]

...
โครงการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในพิธีเปิด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์