• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจัดหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 8 ก.ค. 2564 อ่าน [26]

...
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจัดหวัดกาฬสินธุ์ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์