• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 11 ส.ค. 2564 อ่าน [3]

...
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การติดตามการดำเนินโครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์