• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 ส.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์     สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการ Kalasin Green Market กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ตามแผนจังหวัดปี 2564 ณ สำนักงานเกษตร     อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid - 19

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์