• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

จัดตลาดสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 23 พ.ย. 2564 อ่าน [4]

...
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตลาดสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ให้กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และรองรับผลผลิตในช่วงออกสู่ตลาดมาก รวมถึงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคุณภาพ ผักปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพถูกสุขลักษณะ ราคายุติธรรม ให้นักท่องเที่ยว และผู้บริโภค ได้เลือกซื้อ เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ตลาดเจ้นางชุมชนปากทางเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เริ่มศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และวันนี้เวลา 15.30 น. ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดจำหน่ายของตลาดสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน มีกลุ่มเกษตรกรนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาร่วมจำหน่ายจำนวน 10 กลุ่ม อาธิ กุ้งก้ามกราม ราคาจำหน่าย คละไซส์ 320 บาท/กก. ไชส์ใหญ่ 350 บาท/กก. ปลานิลสด ราคา 65 บาท/กก. ปลาดุก ราคา 60 บาท/กก. ปลาหมอเทศ ราคา 75 บาท/กก. ผักปลอดสารพิษ เริ่มต้นที่กำละ 10 บาท 
#ยอดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 40,650 บาท 
(กุ้งก้ามกราม ปริมาณ 50 กิโลกรัม มูลค่า 16,300 บาท ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ ปริมาณรวม 60 กิโลกรัม  มูลค่า 3,975 บาท ผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้าน มูลค่ารวม 9,500 บาท และผลิตภัณฑ์แปรสินค้าเกษตร มูลค่ารวม 10,875 บาท )

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์