• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ ความปลอดภัยสำหรับองค์กร(COVID Free Setting)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 14 ม.ค. 2565 อ่าน [2]

...
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)ในตลาดสด/ตลาดนัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและเปรียบเทียบราคาจำหน่ายประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์