• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

พาณิชย์จังหวัด ตรวจติดตามจุดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ที่เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง)ครั้งที่3"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวณิชมน ศรีนุเสน ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามจุดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ที่เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ครั้งที่ 3 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565 เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนกว่าสินค้าจะหมด จำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินคนละ 1 กิโลกรัม จำนวน 7 จุด  ดังนี้ 
1. ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. หจก.เจทีพีฟู๊ด สาขากาฬสินธุ์ (P&P) อ.เมืองกาฬสินธุ์ 
3. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอำนวยการตลาดสดทุ่งนาทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ 
4. ห้องเย็นนุชไก่สด (ตลาดร่วมใจ) อ.เมืองกาฬสินธุ์
5. ห้องเย็นนุชไก่สด สาขา 1 อ.เมืองกาฬสินธุ์ 
6. ร้าน MEAT U หมูสด อ.ยางตลาด 
7. ร้านเจ๊ตุ่มหมูสด อ.ยางตลาด 
ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาสุกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคา กก.ละ 112 – 114  บาท  สุกรชำแหละเนื้อแดง  กก.ละ  220 – 230 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์