• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affairs Kalasin

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 16 มี.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี ณ พื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา ความต้องการซื้อ และสต๊อกสินค้า พบว่า ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สูตร 46-0-0 ตรากระต่ายและตราหัววัว ราคากระสอบละ 1,360 บาท สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 20 บาท สูตร 16-20-0 ตรากระต่ายและตราหัววัว ราคากระสอบละ 1,070 บาท สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 85 บาท สูตร 15-15-15 ตรากระต่ายและตราหัววัว ราคากระสอบละ 1,250 สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 100 บาท สูตร 21-0-0 ตรากระต่าย 800 บาท ตราหัววัว 790 บาท สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 100 บาท ทั้งนี้ สถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนมีการซื้อสินค้าลดลงเนื่องจากเป็นปลายฤดูผลิตสินค้าเศรษฐกิจหลักในจังหวัด (ข้าวนาปรัง) ส่วนสต๊อกสินค้าผู้ประกอบการสั่งสินค้ามาในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์