• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิด “กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกร กระจายผลผลิตพืช 3 หัว”

กรมการค้าภายใน DIT 22 เม.ย. 2565 อ่าน [1]

...
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิด “กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกร กระจายผลผลิตพืช 3 หัว” คือ หอมแดง หอมใหญ่ และกระเทียม ที่ออกมาพร้อมกันจำนวนมากตามฤดูกาล กรมการค้าภายใน จึงร่วมมือสถานีบริการน้ำมันได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สถานีบริการน้ำมันพีที สถานีบริการน้ำมันปตท. และสถานีบริการน้ำมันบางจาก เงื่อนไขคือเติมน้ำมันตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป เลือกรับ หอมแดง หรือหอมใหญ่ หรือกระเทียม ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ สามารถสอบถาม ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์