• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร “การค้า ระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร"

กระทรวงพาณิชย์ 25 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร “การค้า ระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่(New International Course for Executive: NIC²E)” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์