• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

การขอแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลทางทะเบียน บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน สามารถทำรายการผ่านระบบDBD e-Registration 4/6/2556

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 26 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
การขอแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลทางทะเบียน
บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ที่มี username/password DBD e-Filing
สามารถทำรายการผ่านระบบ DBD e-Registration

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์