• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน พ.ศ. 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 26 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้ประชาชน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-30% ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำปลา ซอสปรุงรส และน้ำปลาร้า มูลค่าการจำหน่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 48,960 บาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ 18,040 บาท ประชาชนซื้อสินค้า จำนวน 500 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์