• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต เยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
**********
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางดวงจันทร์ แคลนกระโทกหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นางสาวณิชมน ศรีนุเสน หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และนางสาวนุชจาลี วรรณทอง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ จำนวน 4 กลุ่ม
1. บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ น้ำปลาร้าต้มสุกของแม่บุญล้ำเป็นสินค้าคุณภาพดีเยี่ยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์.
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก ซึ่งผลิตสินค้าเช่นข้าวกล้องหอมมะลิ 105 และ ข้าวเหนียวGI เขาวงกาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
3. หจก.กาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผลิตสินค้าไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์.
4. บริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์