• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
**********
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางดวงจันทร์ แคลนกระโทกหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นางสาวณิชมน ศรีนุเสน หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และนางสาวนุชจาลี วรรณทอง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 โดยมี นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์