• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมร่วมกับ Moc Biz Club Kalasin

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 ม.ค. 2563 อ่าน [12]

...
15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชุมร่วมกับ Moc Biz Club Kalasin เพื่อแสวงหาความร่วมมือ/หารือ/กำหนดแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในปีงบประมาณ 2563 และปีต่อ ๆ ไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์