• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นของอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 เม.ย. 2563 อ่าน [161]

...
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นของอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์