• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affairs Kalasin

พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ นำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิล เดินทางไปจำหน่ายสินค้าที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 เม.ย. 2563 อ่าน [5]

...
วันที่ 29 เม.ย.63 สนง.พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิล เดินทางไปจำหน่ายสินค้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาร้อยเอ็ด ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม 250 กก. ราคา 62,500 บาท และปลานิล 850 กก. ราคา 42,500

รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น 105,000 บาท และจะมีการจำหน่ายในครั้งที่ 1 นี้ต่อเนื่อง ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์