Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ห้างโมเดิร์นเทรด และร้านค้าส่งค้าปลีก ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ห้างโมเดิร์นเทรด และร้านค้าส่งค้าปลีก ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

**************************************************

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวณิชมน ศรีนุเสน หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเจ้าหน้าที่

ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ห้างโมเดิร์นเทรด และร้านค้าส่งค้าปลีก ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ปริมาณน้ำตาลทรายมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค วางจำหน่ายตามปกติ แต่จำกัดปริมาณการซื้อเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอจำหน่ายให้ถั่วถึง ไม่พบการกักตุนสินค้า โดยมีราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคากิโลกรัมละ 25-27 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ถูกต้องชัดเจน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 34,635