Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายสนั่น พงษ์อักษร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

นายเมตตา พยายาม                                     นายเมตตา พยายาม                                   นายเมตตา พยายาม

            นายธวัชชัย รอดงาม                                                       นายธนภัทร ณ ระนอง                                                        นายรุจติศักดิ์ รังษี
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์                                                รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์                                                รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

นายชูใจ พยายาม                                          นายชูใจ พยายาม

                                               นายประยูร ศิริวรรณ                                                               นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
                                        หัวหน้าสำนักงานสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์                                                       ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,517