Header Image
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566
watermark

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยประธานกิติมศักดิ์ ประธานอาวุโส และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน Y.EC.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัล " หอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566 " ณ ภิรัชฮอล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 34,639