Header Image
การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
watermark

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 โดยมี คณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และประธานสมาพันธ์ SME ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus ครั้งที่ 1 ตามโครงการสร้างทีม Salesman และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ เพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้านวัตกรรม สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน และสินค้าอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,966