Header Image
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 11/2566
watermark

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,963